Bindende påmelding – se deltaker alternativer (full refusjon dersom arrangementet blir avlyst pga for få deltakere, senest 1. august 2020?.Bindende depositum – se deltaker alternativer – betaler resten innen 1. august 2020 (full refusjon dersom arrangementet blir avlyst pga for få deltakere, senest 1. august 2020?).Interessert – se deltaker alternativer + 200,- i tillegg – betaler og sikrer plass tidligst 1. august 2020.En kort beskjed til oss, og kokken, om mat / spesielle behov ...