Financial backers

“Pengegivere” eller “finansielle støttespillere.” Dette refererer til enkeltpersoner eller organisasjoner som gir økonomisk støtte eller backing til en bestemt sak, prosjekt eller virksomhet.